Disable Preloader

AKŞEHİR ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ İLK OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI YAPILDI

AKŞEHİR ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ İLK OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI YAPILDI

Akşehir Organize Sanayi Bölgesi İlk Olağan Genel Kurul Toplantısının yapılması için 16/07/2019 Salı günü saat 14.00 da, Akşehir Ticaret ve Sanayi Odası Toplantı Salonunda, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Temsilcisi Faruk BEKTAŞ gözetiminde toplanıldı.

OSB Uygulama Yönetmeliğinin 18inci maddesi birinci fıkrasına göre genel kurul toplantısından önce Bölge Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan ve imzalanan hazırun cetveline göre toplantıda 21 (yirmibir) yapı kullanma izni almış katılımcının hazır bulundu

Toplantının açılmasında bir sakınca bulunmadığından gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

Akşehir Organize Sanayi Bölgesi ilk olağan genel kurul toplantısının açılışı Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Emin MAKASCI tarafından yapıldı.

Divan teşekkülü için yapılan teklif ile Divan Başkanlığına Sayın Mehmet TUNÇEZ ve Divan Üyeliğine Sayın Niyazi ŞENEL oy birliği ile kabul seçildi.

Divan üyeleri yerini aldıktan sonra, Divan Başkanı tarafından, Divan Heyetine Genel Kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için yetki oy birliği ile kabul edildi.

Gündeme ilave madde teklifi olmadığından gündem hazırlandığı gibi görüşmeye açıldı.

Ulu Önder Atatürk ve Şehitlerimiz adına 1 dakikalık saygı duruşu yapıldı ve saygı duruşunun ardından İstiklal Marşımız okundu.

OSB Kanununun 25 inci maddesinde yar alan “Yapı kullanma izni almış olan katılımcılar ile müteşebbis heyet üyelerinin birlikte katıldığı genel kurulun ilk toplantısında, mevcut kuruluş protokolü tüzel kişiliğin ana sözleşmesi olarak değiştirilip, kararlar salt çoğunlukla alınır.” hükmü ve OSB Uygulama Yönetmeliğinin 11 inci maddesi sekizinci fıkrasında yer alan, “Genel kurulun ilk toplantısında, OSB ana sözleşmesi kabul edilir” hükmü gereği, Akşehir Organize Sanayi Bölgesi Ana Sözleşmesi oy birliği ile kabul edildi.

Divan Başkanının talebi üzerine Bakanlık TemsilcisiFaruk BEKTAŞ müteşebbis heyetin görevine devam edip etmeyeceği hususundaki mevzuatla ilgili bilgi verdi.

Katılımcı üyelerden Sayın Çakır BUĞRA söz aldı “Akşehir Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyetinin devam etmesini teklif ediyorum” etti ve müteşebbis heyetin göreve devam etmesi oy birliği ile kabul edildi. 
          

Divan Başkanı; “değerli katılımcılar, bir önceki maddede Müteşebbis Heyetin devamına karar verildiğinden mevzuat gereği gündemimizin diğer maddelerini görüşmeden, 4 (dört) yıllığına Müteşebbis Heyette yer alacak 8 (sekiz) asıl, 8 (sekiz) yedek üyenin seçimini yapıldı.

MÜTEŞEBBİS HEYET ASIL ÜYELERİ     MÜTEŞEBBİS HEYET YEDEK ÜYELERİ
1  İsa KURT 1  Necdet UĞURLUOĞLU                        
2  Niyazi ŞENEL 2  Ramazan ÖZDOĞAN
3  Çakır BUĞRA 3  Hüseyin ANGILCI
4  Ender KALKAN 4  Abdullah GÜNDÜZ
5  Halil Murat İMRE                                     5  Levent MAVCIOĞLU
6  Hayati KOYUNCU                                6  Mehmet SÖNMEZ
7  İbrahim GÜMÜŞ 7  Onur KARAKOYUN
8  Mehmet MIRÇIK 8  Ramazan CİHAN
 
Akşehir Organize Sanayi Bölgesinde görev yapacak Müteşebbis Heyet asıl ve yedek üyelikleri için yukarıdaki listede isimleri yazılan katılımcılar 4 (dört) yıllığına görev yapmak üzere yukarıda yazıldığı gibi oy birliği ile seçilmiş oldular.

Divan Başkanı Genel Kurula gelen bütün katılımcılara teşekkür etti.  

Paylaş:
Sanayi Bakanlığı Logo
Akşehir Kaymakamlığı Logo
Akşehir Belediyesi Logo
Kosgeb Logo
Osb Üst Kurulu Logo
Resmi Gazete Logo
Akşehir TSO Logo
Konya Valiliği Logo