Avantajlar

Organize sanayi bölgesi (OSB) nedir?

OSB, orta büyüklükteki imalat işletmelerini, belirli bir plana göre yerleştirip geliştirmek ve yerel girişimciliği harekete geçirmek üzere her türlü teknik ve sosyal alt yapı tesisleri ve hizmetleriyle donatılarak yatırıma ve işletmeye hazırlanmış, sınırları belli bir mal ve hizmet üretim alanıdır. Bu bölgelerin tanımı, amacı, kuruluşu ve işleyişi 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu ile düzenlenmiştir.

Neden organize sanayi bölgesi?

Organize sanayi bölgelerinin amacı, sanayinin uygun görülen alanlarda yapılanmasını sağlamak, kentleşmeyi yönlendirmek, çevre sorunlarını önlemek, bilgi ve bilişim teknolojilerinden yararlanmak, imalat sanayi türlerini belli bir plan dahilinde yerleştirmek ve geliştirmektir.
OSB, sanayicinin önünü açmak ve onu yönlendirmek üzere uygulanan fiziki bir teşvik unsurudur. OSB’ler aracığı ile yerel sermayenin bölge dışına kaçması önlenerek yerel sanayiye transferi sağlanması amaçlanmaktadır.
OSB`lerin sağladığı temel avantajı, her türlü fiziki ve sosyal altyapısı tamamlanmış fabrika arsalarının maliyet bedeli üzerinden ve uzun vadeli olarak sanayicimize sunulmasıdır. OSB`lerin kendisi fiziki bir teşvik aracı olduğu gibi içinde yapılacak fabrika yatırımları da devletin genel yardım ve desteklerinden yararlanmaktadır.

2-Akşehir Organize Sanayi Bölgesi yatırımcılar için avantajları 

OSB`lerin sağladığı temel avantajı, her türlü fiziki ve sosyal altyapısı
tamamlanmış fabrika arsalarının maliyet bedeli üzerinden ve uzun vadeli olarak sanayicimize sunulmasıdır. OSB`lerin kendisi fiziki bir teşvik aracı olduğu gibi içinde yapılacak fabrika yatırımları da devletin genel yardım ve desteklerinden yararlanmaktadır. Bunların yanında Akşehir Organize Sanayi Bölgesinin en büyük avantajlarından biride , Orta Doğuyu Avrupa’ya bağlayan kara ve demiryolu üzerinde kurulmuş olmasıyla merkezi bir yerdir. Konya’ya 112 km, Afyon’a 108 km, Ankara’ya 278 km, İstanbul’a 541 km, İzmir’e 448 km, Antalya’ya 382 Km ve Adana’ya 465 km uzaklıkta olmasından dolayı hava, deniz, demiryolu ve karayolu ulaşımında hiçbir sıkıntı bulunmamasıdır.

3-Akşehir Organize Sanayi Bölgesi yatırım yapan işadamları neler kazanabilir.

Alt yapısı tamamlanmış olan sanayi bölgemizde yapılaşma kendine gösterme ve teşhir
etmede öz güveni daha gelişmiş yapılara sahip olma ve ihracat ile ithalat boyutlarında da ulaşım sorunu olmayan bir bölgede yaptığı imalatların pazarlarına kolay ulaşımı sağlanmaktadır.

4-Akşehir Organize Sanayi Bölgesinin temel vaadi nedir.

Akşehir, bölgesel düzeyde iyi ulaşım olanaklarına ve yüksek gelişme potansiyeline sahiptir. Orta Anadolu Bölgesi şehir ağı içinde yatırımların yöneldiği, toplama, işleme ve dağıtma işlevlerinde farklılaşma eğilimlerinin arttığı, aktif nüfusun imalat ve hizmetlerde yığıldığı ve farklılaştığı, sosyal donatım tesislerinin yoğunlaştığı bir merkezdir. Merkezi işlevlerin çok yönlü gelişmişliği nedeniyle de çevresindeki 9 ilçe ile bunlara bağlı köy ve kasabaları içine alan geniş ve kalabalık bir bölgenin ticaret, eğitim ve sağlık merkezidir. Akşehir`in ekonomik yönden etkisi ve kontrolü altındaki bu bölge 11052 Km2 büyüklüğündedir. Bu özellikleri nedeniyle de Akşehir, ülkemizdeki 858 ilçenin gelişmişlik sıralamasında 129`uncu sırada yer almaktadır.
Kendini Nasreddin hoca ve doğa güzellikleri ile dünyaya tanıtmış olan bu şehirde yatırım yapmak daha kolay ve kaliteli eleman bulmada sıkıntı yaşamayacakları bir bölgedir.

Hangi tesisler OSB`de yer alamaz?

Küçük sanayi siteleri kapsamı dışında kalan ve belli bir imalat proğramı bulunan fabrika niteliğindeki tesisler OSB`de yer alabilir. Bu nitelikte olduğu halde OSB`de yer alması sakıncalı görülen işletmeler yönetmelikte belirtilmiştir.

Başvuru ve arsa tahsisi nasıl yapılır?

Başvuru; bir dilekçe ekinde, yapılacak yatırımın; üretim akış şeması ve açıklama raporu ile cinsi, üretim miktarı, kullanılacak su ve elektrik enerjisi miktarı, çıkacak katı, sıvı, gaz ve tehlikeli atık cinsi ve miktarı, yaratılacak istihdam, talep edilen arsa büyüklüğü, kapalı alan ihtiyacı gibi konulardaki bilgi ve belgeleri içeren ayrıntılı bir dosya ile
Yatırım nasıl yapılır?

Yatırım uygun görüldüğünde bir yıl içinde yapı ruhsatı ve ÇED yönetmeliği kapsamındaki tesisler için `ÇED Olumlu Kararı` veya `Çevresel Etkileri Önemsizdir Kararı` alınması, iki yıl içinde inşaata başlanması, inşaat ruhsatı tarihinden itibaren üç yıl içinde tesisin tamamlanarak üretime geçilmesi zorunludur.

Arsa tahsisi ve kullanımı

Arsa tahsisi, tip "Satış Vaadi İle Taksitli Arsa Tahsis Sözleşmesi" ile noterde yapılır. Arsa tahsis bedeli, tahmini proje maliyeti üzerinden geçici olarak belirlenir ve her yıl müteahhitlik karne katsayısına göre artırılır. Arsa satış bedeli ise bölgenin kuruluşu tamamlandığında hesaplanan gerçek maliyete göre belirlenir ve ödenen tahsis bedeli tenzil edilerek tahsil edilir.
OSB parselleri tahsis amacı dışında kullanılamaz, kiralanamaz ve bölünemez. Arsalar, borcu bitmeden ve tesis üretime geçmeden devir ve temlik edilemez ve satılamaz
 

HABER BÜLTENİ

AKORSAB e-posta listemize kayıt olun, son duyuru ve gelişmelerden haberdar olun.