Yatırımcı Rehberi

Hangi tesisler OSB`de yer alamaz?

Küçük sanayi siteleri kapsamı dışında kalan ve belli bir imalat proğramı bulunan fabrika niteliğindeki tesisler OSB`de yer alabilir. Bu nitelikte olduğu halde OSB`de yer alması sakıncalı görülen işletmeler yönetmelikte belirtilmiştir.

Başvuru ve arsa tahsisi nasıl yapılır?

Başvuru; bir dilekçe ekinde, yapılacak yatırımın; üretim akış şeması ve açıklama raporu ile cinsi, üretim miktarı, kullanılacak su ve elektrik enerjisi miktarı, çıkacak katı, sıvı, gaz ve tehlikeli atık cinsi ve miktarı, yaratılacak istihdam, talep edilen arsa büyüklüğü, kapalı alan ihtiyacı gibi konulardaki bilgi ve belgeleri içeren ayrıntılı bir dosya ile OSB Müdürlüğüne yapılır.

Yatırım nasıl yapılır?

Yatırım uygun görüldüğünde bir yıl içinde yapı ruhsatı ve ÇED yönetmeliği kapsamındaki tesisler için `ÇED Olumlu Kararı` veya `Çevresel Etkileri Önemsizdir Kararı` alınması, iki yıl içinde inşaata başlanması, inşaat ruhsatı tarihinden itibaren üç yıl içinde tesisin tamamlanarak üretime geçilmesi zorunludur.

Arsa tahsisi ve kullanımı

Arsa tahsisi, tip "Satış Vaadi İle Taksitli Arsa Tahsis Sözleşmesi" ile noterde yapılır. Arsa tahsis bedeli, tahmini proje maliyeti üzerinden geçici olarak belirlenir ve her yıl müteahhitlik karne katsayısına göre artırılır. Arsa satış bedeli ise bölgenin kuruluşu tamamlandığında hesaplanan gerçek maliyete göre belirlenir ve ödenen tahsis bedeli tenzil edilerek tahsil edilir.
OSB parselleri tahsis amacı dışında kullanılamaz, kiralanamaz ve bölünemez. Arsalar, borcu bitmeden ve tesis üretime geçmeden devir ve temlik edilemez ve satılamaz

HABER BÜLTENİ

AKORSAB e-posta listemize kayıt olun, son duyuru ve gelişmelerden haberdar olun.